Név:                                       Szépe Judit                                                                

Beosztás:                                nyelvész vendégtanár

 

Munkahely:                            Comenius Egyetem

                                               Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

                                               814 99 Bratislava Pozsony, Gondova 2.

                                               Telefon:  +421 259339484

e-mail:                                    info@szepejudit.com

 

Születési hely, idő:                Szentes, 1961. július 22.

 

Iskolai végzettség:                 magyar–francia szakos középiskolai tanár

                                              (JATE BTK, Szeged 1985)

 

Tudományos fokozat:            a nyelvtudomány kandidátusa (MTA, Budapest 1998)

                                              a disszertáció címe:

                                              Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolyamataiban

 

Kutatási terület:                    fonológiai devianciák szekvenciaszervezési stratégiái

 

 

DDD Vissza a főoldalra