Paradigmaképző dichotómiák a nyelvészetben

(összefoglaló)

 

Szépe Judit

MTA Nyelvtudományi Intézet

 

 

Az előadás azzal a nyelvfilozófia fejlődésére kidolgozott, de a nyelvtudomány általános fejlődésére is kivetíthető nézettel szemben érvel, amely szerint felvehető egyetlen olyan dichotómia, amely mentén elhelyezhető a történetileg előforduló, összes nézetrendszer. Elsősorban a 17–20. századi metaelméletek alapján, különös tekintettel Humboldt és Saussure nyelvfilozófiai nézeteire, felveti azt a lehetőséget, hogy egyes, paradigmaképzőnek nem tekintett elméletek nem ún. „zárvány”-ként működnek saját koruk és korunk nyelvfilozófiájában, hanem szervezesen illeszkednek előzményeikhez és megtalálják követőiket is; másfelől pedig általánosabb értelemben azt is bizonyítani törekszik, hogy a nyelvészet, szűkebben pedig a nyelvfilozófia feklődésének megragadásához célravezetőbb a folyamatban több paradigmaképző dichotómiát is megengedni.