Nyelvtörténet

muMA 2

2017/18, téli szemeszter

 

Javaslom a kötelezőket a megadott sorrendben, óráról órára olvasni.

 

1. óra: szeptember 26.

Téma:

(1) Nádasdy Ádám: Miért változik a nyelv?

(2) Egy falu a Fekete-tenger mellett, ahol mindenki magyarul beszél

2. óra: október 3.

Téma:

Nádasy Ádám: Nyelvében (v)él a nemzet

3. óra: október 10.

Téma:

(1) A finnugor alapnyelv főbb jellegzetességei

(2) Az ősmagyar kor főbb jellegzetességei I.: hangtan

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch11.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch11.html#s11.1

(3) Szövegolvasás: Putnoky Áfra levele

4. óra: október 17.

Téma:

(1) Az ősmagyar kor főbb jellegzetességei II.: szókészlet, morfológia és szintaxis

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch11s03.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch11s04.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch11s05.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch11s06.html

(2) A Tihanyi alapítólevél

5. óra: október 24.

Téma:

(1) Államvizsgatételek

1. Szinkrónia–diakrónia, az állapotmodell és a folyamatmodell, valamint a leíró nyelvészet és a történeti nyelvészet fogalma a nyelvészetben. A nyelvrokonság elmélete és az alapnyelvi rekonstrukció. A nyelvrokonság kritériumai (ismétlés)

2. A hangtani változások modellezése: a rövid magánhangzók rendszere az ómagyar kor elején; a főbb hangváltozások; a rövid magánhangzók rendszere az ómagyar kor végén

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch11.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch11.html#s11.1

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch12.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch12s04.html

6. óra: november 7.

Téma:

(1) Államvizsgatételek: 3. Az alapnyelvi eredetű igeragozás és az ikes ragozás kialakulása az ősmagyarban

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch11s03.html

(2) Államvizsgatételek: 4. Nyelvemléktípusok az ómagyar korban: kéziratos szórvány- és szövegemlékek, geszták, krónikák, kódexek, világi tárgyú emlékek, glosszák, szójegyzékek

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch12s02.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch12s03.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14.html#s14.1

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14.html#s14.2

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14.html#s14.3

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14.html#s14.4

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14.html#s14.5

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14.html#s14.6

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14.html#s14.7

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14s03.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14s03.html#s14.3.1

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14s03.html#s14.3.2

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14s03.html#s14.3.3

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14s03.html#s14.3.4

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14s03.html#s14.3.5

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14s03.html#s14.3.6

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14s03.html#s14.3.7

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch14s03.html#s14.3.8

(3) Szövegolvasás: A Tihanyi alapítólevél (szómagyarázatok itt)

7. óra: november 14.

Téma:

(1) Államvizsgatételek: 5. Az igeidőrendszer kialakulása

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch12s05.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch12s06.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch12s07.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch12s08.html

Régi magyar igeidők

(2) Szövegolvasás: Ismeretlen asszony levele

8. óra: november 21.

Téma:

(1) Államvizsgatételek: 6. A jelentésváltozások alaptípusai; az érintkezésen alapuló (metonimikus és szinekdochés) névátvitel fogalma és főbb típusai; a poliszémia fogalma és szerepe a jelentésbővülésben/jelentésszűkülésben

(2) Szövegolvasás: Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin levelei közül: 1. Svetkovics Katalin kötelezvénye

9. óra: december 5.

Téma:

(1) Államvizsgatételek: 7. A magyar nyelv szókészlete: jövevényszavak; török jövevényszavak az ősmagyarban, az ómagyarban és a középmagyarban

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch16.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch16s02.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch16s03.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch16s05.html

(2) Szövegolvasás: Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin levelei közül: 3. Svetkovics Katalin levele Batthyány Kristófhoz

(3) Szövegolvasás: Heltai Gáspár: A béka és az egér

 

10. óra: december 12.

Téma:

(1) Államvizsgatételek: 8. A nyelvi változás térben, időben és a társadalomban: változatok és változás; területi és nem területi változatok; nyelv és nyelvjárás; izoglossza

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch18.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch18s02.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch18s02.html#s18.2.1

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch18s02.html#s18.2.2

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch18s02.html#s18.2.3

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch18s02.html#s18.2.4

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch18s02.html#s18.2.5

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch18s02.html#s18.2.6

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch18s02.html#s18.2.7

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch18s02.html#s18.2.8

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch18s02.html#s18.2.9

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch18s02.html#s18.2.10

Lanstyák tanár úr anyaga

(2) Szövegolvasás: A Halotti beszéd és könyörgés

11. óra: december 19.

Téma:

(1) A Halotti beszéd és könyörgés

(2) Szövegolvasás: A Halotti beszéd és könyörgés (szómagyarázatok itt)

DDD Vissza az előző oldalra  

12. óra: december 19.

Téma:

z.h.

DDD Vissza az előző oldalra