Lexikológia

boED2 és bpMA2

2017–18. nyári szemeszter

 

Feldolgozandó 20–30 perces prezentációk formájában (ezek a z.h.-nak és a vizsgának is anyagai)

1. Lanstyák István: Lexikológia (március 13-tól)

2. fejezet: Szótártan (20 oldal) – ketten – március 13. (fejenként 20–20 perc) [különösen fontos: 5–17., a többit csak röviden] – Dömény Cyntia és Fördős Mónika

3. fejezet: Frazeológia (13 oldal) – ketten – március 13. (20–20 perc) – Lukács Emőke és Miklós Stella

4. fejezet: A regiszterek szókészlettani és szótártani kérdései (31 oldal) – ketten – március 20. (fejenként 25–25 perc) [különösen fontos: 4–12; 16–27; a többit csak röviden, a 28–31. oldali példa pedig nem kell] – Egyházi Dóra és Snírer Lilla

2. Szótárak

1. Puszai Ferenc: Magyar értelmező kéziszótár. Akadémiai, Budapest 2003. (ÉKSz.2) – négyen – március 20. és március 27. (amennyi időre szükség van) – Méry Katalin, Molnár György, Macsicza Márk

Tájékoztató

Jelek

Rövidítések

Részlet a szótárból gyakorláshoz: 788–797. old.

2. Bárczi Géza – Országh László: A Magyar Nyelv Értelmező Szótára I–VII. Akadémiai, Budapest 1959–62. (ÉrtSz.) Tájékoztató / Előszó –  http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/elolap.php vagy itt – négyen –  április 10. (amennyi időre szükség van) – Duducz Bernadett és Bartal Krisztina

Részlet a szótárból gyakorláshoz: IV. kötet: 564–591. old.

3. O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár. Akadémiai, Budapest 2010. – hárman – április 17. (amennyi időre szükség van) – Horváth Bianka és Kiss Krisztina

Tájékoztató a szótár használatához

Tájékoztató a minősítésekről és a jelekről

4. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai, 2013. – hárman – április 24. (30 perc) – Szekeres Angéla és Néma Dorottya

A szótár használata

A leggyakoribb betű- és hangmegfelelések táblázata

Minősítések és rövidítések jegyzéke

Írásváltozatok

Jelmagyarázat

Részlet a szótárból gyakorláshoz: 372–383. old.

 

Kötelező irodalom egyéni olvasásra az órákra (és ugyanezek a z.h.-ra is)

Szépe Judit: Bevezetés a nyelvészetbe (20 oldal) (érdemes ezzel alapozni) – március 13-ra

Szépe Judit: A jelentéstan alapfogalmai (47 oldal) (nem kell megtanulni a következőket: I/4., I/5., II/2., II/3., II/5., II/6.) – március 20-ra

Lanstyák István: Lexikológia

1. fejezet: A lexikológia alapkérdései (az első 13 oldal) (ebből a fejezetből nem kellenek a Nyelvi ideológiák, és másutt sem, ahol még előkerül) – március 13-ra

10. fejezet: A jelentéstan alapkérdései – Lexikális viszonyok I. (11 oldal) – március 27-re

11. fejezet: Lexikális viszonyok II. (31 oldal) – április 10-re

12. fejezet : Lexikális viszonyok III. (15 oldal) – április 17-re

4. fejezet: A regiszterek szókészlettani és szótártani kérdései (28–30. oldal) – április 24-re

 

Kötelező irodalom egyéni olvasásra csak a vizsgára

Lanstyák István: Lexikológia

5. fejezet: Dialektusok (21 oldal)

6. fejezet: A szavak megoszlása az élő nyelvhasználathoz viszonyítva (23 oldal)

7. fejezet: A mai magyar nyelv kölcsönszavai (27 oldal)

8. fejezet: A tulajdonnevek általános kérdései (22 oldal)

9. fejezet: Helynevek és egyéb névfajták (14 oldal)

 

Csak nézegetésre ajánlott további szótárak

Kiss Gábor: Magyar szókincstár. Tinta, Budapest 1998.

Tolcsvay Nagy Gábor: Idegen szavak szótára. Osiris, Budapest 2007.

Tótfalusi István: Idegenszó-tár. Tinta, Budapest 2004.

 

Kérdések a z.h.-ra és a vizsgára

 

 

 

DDD Vissza az előző oldalra