Szépe Judit

MTA Nyelvtudományi Intézet

Spontán közlések kompenzációs eljárásainak összehasonlító vizsgálata

afáziában és időskori tévesztésekben

Előadásom arra a kérdésre keres választ, hogy milyen hasonlóságok és eltérések mutatkoznak a fonológiai természetű tévesztések között az afáziás és az időskori beszédben.

Vannak olyan eljárásai a beszédmechanizmusnak, amely bármilyen eredetű devianciában szerepet kapnak, függetlenül attól, hogy a tévesztés ép vagy patologikus közlésben történik, vagy hogy milyen életkorú közlőtől ered. Abban azonban már van különbség az időskorúak és az afáziások között, hogy milyen egyedi fonológiai műveletek segítségével kompenzálják a hozzáférhetetlen elemeket vagy szabályokat. Az afáziások tévesztéseiben fellelhető fonológiai műveletek részben megegyeznek az ép időskorúak tévesztési műveleteivel, részben pedig eltérnek azoktól. Az egyes tévesztési eljárások előfordulási gyakorisága az afáziás közlésekben elsősorban az afázia súlyosságától függ, kisebb mértékben, illetve a súlyosságon belül pedig azon múlik, hogy anterior vagy poszte­rior-e a károsodás A mentálisan ép időskorúak tekintetében két eltérő csoport mutatkozik. Az egyik csoport (MMM) közlői magas Mini Mental Test értékeket mutatnak, a másik csoport közlői pedig az ép kognitív állapot alsó határán vannak (MMA). A tévesztési műveletek közel fele mind az afáziás, mind a két időskori csoportra egyaránt jellemző. A többi közös művelet pedig valamelyik két csoportban mutatkozik egyszerre. A legtöbb közös művelete a két időskori csoportnak van, az MMA-nak pedig valamivel több közös művelete van az afáziás csoporttal, mint az MMM-mel. Ez utóbbi elkülönül az afáziás csoporttól, hiszen nincsenek olyan műveletek, amelyek csak erre a két csoportra nézve lennének közösek.

A két időskorú csoport tévesztéseinek legfőbb eltérése, hogy az MMM tagjai pontosan ugyanazokat a fonológiai műveleteket mutatják, mint a fiatalabb, szintén ép mentális állapotú korosztály nyelvbotlásai. Az MMA-nál mindezek a fonológiai műveletek szintén megvannak, és még néhány olyan művelet, amely afáziásokra is jellemző. Nincs olyan művelete MMA-nak, amely vagy az afáziás csoport, vagy az MMM valamelyik műveletével ne egyezne meg. A két időskori csoport elsősorban szabályhatókör-megváltoztató (főleg tagolásjelző) műveletekben mutat eltérést. Az időskori csoportok és az afáziás csoport legfőbb különbsége szintén szabályható-megváltoztató műveletekből tevődik össze, továbbá az affrikátákat és néhány, a kódát érintő szótagműveletből.

Kulcsszavak: fonológiai tévesztések, kompenzációs eljárások, afázia, időskori kognitív teljesítmény

Szekció: 7. Pszicholingvisztika, neurolingvisztika