Prezentációk és tematikai és időbeosztása

 

Szövegtani alapfogalmak szövegelemzéshez (hosszú)

Szövegtani alapfogalmak szövegelemzéshez (összefoglaló)

 

Kötelező irodalom

Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Osiris, Budapest 1999. következő fejezetei

2. A szöveg 38–54.

3. Textualitás 55–73.

7. Szöveggrammatika 137–160.

8. Szövegszemantika 161–199.

9. Szövegpragmatika 200–239.

10. A szöveg szerkezete 242–273.

12. A szöveg stílusa 296–328.

13. Szövegek közötti összefüggés 329–356.

14. Szövegalkotás 357–378.

15. Szövegbefogadás 379–396.

17. Textológiai szempontú szövegelemzési minták 405–462. (nem megtanulandó, csak nézegetendő)